Nieuwe woning laten bouwen met BouwMeNu

Een huis laten ontwerpen en bouwen kan slechts op 2 manieren of u gaat naar een architect of u gaat naar een aannemer. Nu is er ook het BouwMeNu. Voor mensen die geen ‘luchtkasteel’ van een architect willen en ook geen genoegen nemen met een ‘cataloguswoning’ van een aannemer. U kunt door Timmerbedrijf Boer en in samenwerking met BouwMeNu op een eenvoudige manier uw nieuwbouwhuis realiseren. Ook is er de mogelijkheid de woning bevingbestendig te laten bouwen.

Wilt u hierover meer informatie neem dan contact met ons op.
 

Bouw zeker met Timmerbedrijf Boer

Timmerbedrijf Boer heeft zich ingeschreven bij Woningborg (inschrijfnummer 04843), een organisatie die in de gehele bouwbranche zekerheid biedt met finananciele en technische waarborgen en adviezen. De Woningborg Garantie- en waarborgregeling beschermt kopers van nieuwe woningen tegen de risico’s van een eventueel faillissement van de bouwonderneming tijdens de bouw en bouwkundige gebreken na oplevering. 

 

Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u o.a. het volgende:

•       gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor afbouw van uw woning. Is afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een financiële schadeloosstelling.

•       de bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de bouwonderneming, anders gezegd als de bouwonderneming niet meer kan of wil herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor.

•       bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn ingeschreven, zijn verplicht om een model (koop-/)aannemingsovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting te gebruiken. Het modelcontract vormt de contractuele basis voor de rechtsverhouding tussen u als koper en de bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de rechten en plichten van de koper en de bouwonderneming evenwichtig vastgelegd.

•       wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de koper en de bouwonderneming ontstaan over de kwaliteit van de woning dan kan Woningborg hierin bemiddelen.

 

Lees hier meer over de Woningborg Certificaten.

 

<< terug

 

Bouw schuurwoning

We zijn dit jaar gestart met het bouwen van een schuurwoning aan het Groningse Reitdiep. Dit is de eerste nieuwbouwwoning die we realiseren in het kader van het BouwMeNu project. De fundering is gestort en het metalen frame staat. Verder wordt het huis opgetrokken uit houten wanden die we in onze werkplaats in elkaar zetten, compleet geisoleerd en met de kozijnen al geplaatst. De eerste lading panelen is al in gedeeltes op een vrachtwagen naar het huis getransporteerd en is met een kraan op de plek gezet (zie foto's).

Hieronder een impressie van de vorderingen op de bouwplaats.

<< Terug

 

 

 

Copyright © 2012 --- Timmerbedrijf Boer